sklizen_2013_7

 

ZP Hvězdlice, a.s. vznikl v roce 1996  transformací ze stávajícího ZD Hvězdlice.

Podnik se zabýval zemědělskou prvovýrobou v oblasti rostlinné a živočišné výroby, chovu koní a činnostmi s tímto souvisejícími. Hospodařil na třech střediscích a to:

- středisko Nemochovice – Chov koní a posklizňová linka

- středisko Chvalkovice – Administrativa, mechanizace, sklady

- středisko Nové Hvězdlice – Chov skotu, prasat, posklizňová linka, sklady

Z živočišné výroby to byl chov koní, chov prasat a především chov černostrakatého skotu na produkci mléka.

Rostlinná výroba se týkala zabezpečování krmiv pro vlastní zvířata, především silážní kukuřice, vojtěšky seté, krmné pšenice a pod. Dále pak výrobou  (pěstování) tržních plodin. Zvláště pak sladovnického ječmene, potravinářské pšenice, řepky olejky a okrajově máku setého, slunečnice roční, ovsa setého aj.    

Zemědělský podnik se dále zabýval podnikání v oblastech, které s jeho hlavní činností úzce souvisí a to například: Kovářství, výroba a opravy zemědělských strojů, nakládací a zemní práce a práce zemědělskými stroji, opravy silničních vozidel, silniční motorová doprava a další.

V roce 2011 musel být z ekonomických důvodů ukončen chov prasat a v roce 2013 byl ukončen i chov skotu.

Od roku 2014 ZP Hvězdlice, a.s. hospodaří na katastrech obcí Nové Hvězdlice, Staré Hvězdlice, Chvalkovice, Nemochovice a částečně Kozlany, Uhřice, Nitkovice, Dobročkovice, Kunkovice a Brankovice na cca 1.450 ha zemědělské půdy. Z toho pastviny a trvale travní porost je cca 65 ha. Zabývá se výrobou (pěstováním) tržních plodin, chovem koní a okrajově činnostmi s tímto souvisejícími – opravy strojů, silniční motorová doprava apod. Hospodaří na třech střediscích a to:

- středisko Nemochovice  – Chov koní zrušen k 31.12.2013, posklizňová linka

- středisko Chvalkovice  – Administrativa, mechanizace, posklizňová linka, sklady

- středisko Nové Hvězdlice – Posklizňová linka, sklady