O nás

ZP Hvězdlice, a.s. vznikl v roce 1996 transformací ze stávajícího ZD Hvězdlice.

Podnik se zabýval zemědělskou prvovýrobou v oblasti rostlinné a živočišné výroby.

Z živočišné výroby to byl chov koní, chov prasat a především chov černostrakatého skotu na produkci mléka.

Rostlinná výroba zabezpečovala krmiva pro vlastní zvířata, především silážní kukuřici, vojtěšku setou, krmnou pšenice apod. a výrobu (pěstování) tržních plodin zejména sladovnický ječmen, potravinářskou pšenice, řepku olejku a okrajově mák setý, slunečnice roční, oves setý aj.

Zemědělský podnik mimo to podnikal v oblastech, které s jeho hlavní činností úzce souvisí a to například: kovářství, výrobě a oprav zemědělských strojů, nakládacích a zemních prací a prací zemědělskými stroji, oprav silničních vozidel, silniční motorové dopravě a dalších.

V roce 2011 musel být z ekonomických důvodů ukončen chov prasat, v roce 2013 pak chov skotu a v roce 2015 byl převeden chov koní na společnost obchodního partnera.

Od roku 2018 ZP Hvězdlice, a.s. hospodaří v katastrech obcí Nové Hvězdlice, Staré Hvězdlice, Chvalkovice, Nemochovice, Uhřice, Nitkovice, Dobročkovice, Kunkovice, Brankovice, Nítkovice a Milonice na cca 1.295 ha zemědělské půdy z toho pastviny a trvale travní porost tvoří cca 34 ha. Zabývá se výrobou (pěstováním) tržních plodin a okrajově činnostmi s tímto souvisejícími – opravou strojů, silniční motorovou dopravou apod. Hospodaří na třech střediscích a to:

  • středisko Chvalkovice – aministrativa, mechanizace, posklizňová linka, sklady
  • středisko Nové Hvězdlice – posklizňová linka, sklady
  • středisko Nemochovice – posklizňová linka, sklady (nemovitosti jsou pronajaty obci Nemochovice)